Schade voorkomen kunnen we niet,
maar verzekeren kunnen we als de beste!

Ga van start

Ontdek onze AGRI verzekeringen

Bossenverzekering

Finepolis Ecoassur werkt intensief samen met OBV. De Onderlinge Bossenverzekering (OBV) verzekert het financiële risico op schade door brand, storm, sneeuw en ijzel sinds 1894. Onze klanten zijn particuliere eigenaren, gemeenten, recreatiebedrijven, landbouwers en natuurverenigingen.

De basis bestaat uit een brandverzekering die kan worden aangevuld met een uitgebreide extra schadedekking tot 50%, stormverzekering en ijzel-/sneeuwdrukschade. Dankzij de keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een maatwerk dekking mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

Deze verzekering is uniek op de Belgische markt. De OBV is een maatschappij zonder winstoogmerk, een vereniging van ledenverzekerden en sterk gericht op gemeenschappelijkheid en solidariteit.

Verzekeringsmakelaar Finepolis en verzekeringsmaatschappij de Onderlinge Bossen (OBV) bundelen hun krachten en bieden u een bossenverzekering aan die voor u dé oplossing kan zijn om de financiële gevolgen te dragen na een brand of storm in uw bos.

Droge en warme lente- of zomerperiodes verhogen de kans op natuurbrand enorm.

Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met een verschuiving van de klimaatzones en wijzigingen in extreme weerfenomenen tot gevolg.

Is je bos ouder dan 25 jaar, wens je het ook voor storm te verzekeren en/of de economische waarde van je bosopstand bij brand en/of storm? Dan ben je bij OBV aan het juiste adres.

Finepolis en OBV stellen in overleg met de verzekerden verzekeringspakketten op maat samen. De basis bestaat uit een brandverzekering die kan worden aangevuld met uitgebreide schadedekking, eigen risico, stormverzekering, ijzel-/sneeuwdrukschade. Dankzij de vele keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een verzekering op maat mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

Verzekeringsmakelaar Finepolis en verzekeringsmaatschappij de Onderlinge Bossen (OBV) bundelen hun krachten en bieden u een bossenverzekering aan die voor u dé oplossing kan zijn om de financiële gevolgen te dragen na een brand of storm in uw boomkwekerij.

Droge en warme lente- of zomerperiodes verhogen de kans op natuurbrand enorm.
Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met een verschuiving van de klimaatzones en wijzigingen in extreme weerfenomenen tot gevolg.
Zijn je bomen ouder dan 25 jaar, wens je het ook voor storm te verzekeren en/of de economische waarde van uw plantopstand bij brand en/of storm? Dan ben je bij OBV aan het juiste adres.

Wij verzekeren ook specifieke boomrassen op basis van een aangenomen verzekerde waarde.

Finepolis en OBV stellen in overleg met de verzekerden verzekeringspakketten op maat samen. De basis bestaat uit een brandverzekering die kan worden aangevuld met uitgebreide schadedekking, eigen risico, stormverzekering, ijzel-/sneeuwdrukschade. Dankzij de vele keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een verzekering op maat mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

Verzekeringsmakelaar Finepolis en verzekeringsmaatschappij de Onderlinge Bossen (OBV) bundelen hun krachten en bieden u een bossenverzekering aan die voor u dé oplossing kan zijn om de financiële gevolgen te dragen na een brand of storm in uw parktuin.
Droge en warme lente- of zomerperiodes verhogen de kans op natuurbrand enorm.
Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met een verschuiving van de klimaatzones en wijzigingen in extreme weerfenomenen tot gevolg.

Zijn je bomen ouder dan 25 jaar, wens je het ook voor storm te verzekeren en/of de economische waarde van uw plantopstand bij brand en/of storm? Dan ben je bij OBV aan het juiste adres. Wij verzekeren ook parktuinen en arboreta op basis van een aangenomen verzekerde waarde.

Finepolis en OBV stellen in overleg met de verzekerden verzekeringspakketten op maat samen. De basis bestaat uit een brandverzekering die kan worden aangevuld met uitgebreide schadedekking, eigen risico, stormverzekering, ijzel-/sneeuwdrukschade. Dankzij de vele keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een verzekering op maat mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

Stadsparken
Exclusieve bomen
Arboreta
Kasteeltuinen
Golfterreinen

Download informatiedocument

Hagelverzekering

Finepolis Ecoassur werkt intensief samen met OFH. De Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering (OFH) verzekert het financiële risico op schade door hagel sedert 1953.

OFH is dé specialist en Belgisch marktleider in het verzekeren van appels, peren en ander fruit tegen hagelschade. Fruittelers in België sluiten zich aan omwille van de perfecte schaderegeling, transparante premies en de sterke dienstverlening door onze kennismedewerkers en relatiebeheerders.

De Hagelverzekering van OFH kan u onderschrijven voor alle percelen gelegen in België. Dankzij de keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een maatwerk dekking mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

De OFH is een maatschappij zonder winstoogmerk, een vereniging van ledenverzekerden en sterk gericht op gemeenschappelijkheid en solidariteit.

Ontdek onze Hagelverzekering die in aanmerking voor GMO-regeling, beschikbaar in Vlaanderen en Wallonië.

Finepolis Ecoassur werkt intensief samen met OFH.
De Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering (OFH) verzekert het financiële risico op schade door hagel sedert 1953.

OFH is dé specialist en Belgisch marktleider in het verzekeren van appels, peren en ander fruit tegen hagelschade.

Fruittelers in België sluiten zich aan omwille van de perfecte schaderegeling, transparante premies en de sterke dienstverlening door onze kennismedewerkers en relatiebeheerders.

De Hagelverzekering van OFH kan u onderschrijven voor alle percelen gelegen in België.
Dankzij de keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een maatwerk dekking mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

De OFH is een maatschappij zonder winstoogmerk, een vereniging van ledenverzekerden en sterk gericht op gemeenschappelijkheid en solidariteit.

Finepolis Ecoassur werkt intensief samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Elke maatschappij heeft zijn voordelen in functie van de ligging van uw percelen, uw gewassen en de gekozen waarborgen.

Landbouwers sluiten zich aan omwille van de perfecte schaderegeling, transparante premies en de sterke dienstverlening door onze kennismedewerkers en relatiebeheerders.

Deze hagelverzekering kan u onderschrijven voor alle percelen gelegen in België.

Dankzij de keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een maatwerk dekking mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

Download informatiedocument

Brede weersverzekering

Een brede weersverzekering, ook wel bekend als oogstverzekering, is een verzekering dat agrarische ondernemers beschermt tegen financiële verliezen die het gevolg zijn van extreme weersomstandigheden.

Deze verzekering is bedoeld voor boeren, tuinders en fruittelers die sterk afhankelijk zijn van het weer voor hun inkomsten.

Dergelijke extreme weersomstandigheden kunnen variëren van droogte en overvloedige regenval tot hagel, vorst, en storm die schade kunnen toebrengen aan gewassen. Wij verzekeren de financiële verliezen die het gevolg zijn van weersomstandigheden die buiten de controle van de verzekerde liggen.

Het doel van een brede weersverzekering is om agrarische ondernemers te helpen herstellen van de financiële gevolgen van onvoorspelbare en destructieve weersomstandigheden, waardoor ze meer stabiliteit en zekerheid in hun bedrijfsvoering krijgen. Dit kan deze ondernemers helpen om hun investeringen te beschermen en de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen, zelfs in het geval van ongunstige weersomstandigheden.

Indien u als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering afsloot, dan kon u vanaf 2020 t.e.m. 2022 een subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt. Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de jaren 2020, 2021 en 2022. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd. Het percentage van de subsidie zal worden bepaald op basis van het beschikbare budget. Voor landbouwers die hun bedrijf pas starten in 2021 of later, betaalt het Departement Landbouw en Visserij tijdens de eerste drie jaar een subsidiepercentage van 65%. Vanaf het vierde jaar na opstart, is de algemene regeling van toepassing. De subsidie is alleen voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

Het is belangrijk om met ons uw behoeften te bespreken en de beste opties te kiezen op maat van uw bedrijf.

Finepolis Ecoassur werkt intensief samen met OFH.

De Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering (OFH) verzekert het financiële risico op schade door hagel sedert 1953. OFH is dé specialist en Belgisch marktleider in het verzekeren van appels, peren en ander fruit tegen hagelschade.

Fruittelers in België sluiten zich aan omwille van de perfecte schaderegeling, transparante premies en de sterke dienstverlening door onze kennismedewerkers en relatiebeheerders.

De Brede Weersverzekering van OFH kan u onderschrijven voor alle percelen gelegen in Vlaanderen. Dankzij de keuzemogelijkheden en door diverse kortingsregelingen is een maatwerk dekking mogelijk en staat de premie altijd in verhouding tot het risico.

De OFH is een maatschappij zonder winstoogmerk, een vereniging van ledenverzekerden en sterk gericht op gemeenschappelijkheid en solidariteit.

Ontdek ons aanbod:

  • Brede Weersverzekering Hardfruit
  • Brede Weersverzekering Zachtfruit met een korting bij dragers onder kap
  • Brede Weersverzekering Druiventeelt

Met de Brede Weersverzekering van Agriver verzekert u uw open teelten in Vlaanderen tegen de financiële gevolgen van de extreme weersomstandigheden: regen, droogte, hagel, vorst, storm of ijzel.

AgriVer is een onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten In Nederland, Duitslang en België.

De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw.

Conform een echte onderlinge verzekert AgriVer risico’s in de land- en tuinbouw uitsluitend op basis van kostprijs.

Wij onderscheiden ons door de perfecte schaderegeling, transparante premies en de sterke dienstverlening.

Download informatiedocument
Download de OFH folder

Zonnepanelen

Finepolis Ecoassur biedt u dé verzekeringsoplossing voor uw professionele zonnepaneleninstallatie. Het basisprincipe is een dekking Alle Risico’s Elektronica voor externe en interne risico’s.

Uw zonnepanelen zijn ook verzekerd tijdens een onderhoud, inspectie, revisie of herstelling, het noodzakelijk uit elkaar nemen, verplaatsen of hermonteren.

Schade tijdens de verplaatsing van uw zonnepanelen binnen België zijn gedekt. Ook iedere materiële schade veroorzaakt door onhandigheid, toevallige nalatigheid of kwaad opzet van uw personeelsleden of van derden is verzekerd.

U kan uw bedrijfsschade verzekeren na “machinebreuk” vanaf de 5e dag en tot 24 maanden na een gedekt schadegeval. Hierdoor is ook uw geldelijk verlies van uw groene stroomcertificaten én de opbrengst van elektrische stroom gedekt.

Rechtsbijstand

Verzeker al uw juridische problemen en belangen van uw bedrijf. Het beginsel van de waarborg Rechtsbijstand is dat alles gedekt is behalve datgene wat uitdrukkelijk is uitgesloten.

U kan bent hierdoor verzekerd in geval van burgerlijke, strafrechtelijke, sociale, fiscale, administratieve geschillen, etc…

Een verzekering bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar garandeert u objectiviteit en een verzekeraar die enkel voor uw rechten opkomt!

Ook conflicten met uw andere verzekeraars zijn gedekt.

Inclusief en zonder bijpremie:

Rechtsbijstand voor alle bedrijfsgebouwen
Allriskdekking voor alle landbouwvoertuigen

Glastuinbouwverzekering

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen.

Bij een verzekering voor kassen denkt u natuurlijk allereerst aan het verzekeren tegen een zware hagelbui, storm of brand door blikseminslag.

Maar hoe zit het met inbraak? En wat gebeurt er bij het doordraaien van beluchtings- en scherminstallaties? Wij kennen de risico’s en hebben er een passende verzekering voor.

AgriVer is een onafhankelijke verzekeraar op de Belgische markt. U heeft geen bancaire of andere verzekeringsverplichtingen bij het onderschrijven van deze verzekeringspolis.

Met de dekking van de verzekering voor kassen van AgriVer bent u goed voorbereid op schades. U dekt het risico op schade als gevolg van bijvoorbeeld: brand, storm, hagel, sneeuwdruk, een windhoos, blikseminslag, maar ook voor inbraak, aanrijdingen en alle van buitenkomende onheilen. Deze dekking geldt niet alleen voor uw kas, maar ook voor de functionele inrichting in uw kas.

Door het afsluiten van de verzekering voor gewassen in kassen van AgriVer bent u verzekerd van een goede dekking wanneer u schade heeft aan uw gewas als gevolg van een beschadiging aan uw kas. Maar ook voor schades die veroorzaakt worden door het plotseling uitvallen van de gastoevoer, de voedingsunit, de verwarming- of belichtingsinstallatie hebben wij verzekeringsmogelijkheden.

Ook uw schuur, zonnepanelen, ketelinstallaties, WKK, technische installaties, klimaatcomputers en koelcellen brengt u onder bij AgriVer. U verzekert uw installaties niet alleen voor brand en storm, maar ook voor ontploffing en diefstal. Ook kunt u kiezen voor de electronicadekking voor uw computers.

Tot slot bieden onze verzekeringen dekker voor oogstproducten, veilingkarren, gereedschappen, hoezen, potten, meststoffen en overige voorraden.

Download informatiedocument bedrijfsgebouwen en inventaris
Download informatiedocument gewas in kassen
Download informatiedocument kassen
Download de AgriVer informatiefolder